Thương Hiệu
mua nhiều
Máy lạnh Daikin Inverter 1.0HP FTKB25WAVMV

Máy lạnh Daikin Inverter 1.0HP FTKB25WAVMV

9,350,000đ
9,550,000đ
new
hot
-2%

Máy lạnh Daikin Inverter 1.0HP FTKB25WAVMV

9,350,000đ
9,550,000đ
 • Mã số
  FTKB25WAVMV/RKB25WAVMV
 • Thương hiệu
  DAIKIN
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh GREE 1.0HP GWC09IB-K3N9B2I

Máy lạnh GREE 1.0HP GWC09IB-K3N9B2I

5,450,000đ

Máy lạnh GREE 1.0HP GWC09IB-K3N9B2I

5,450,000đ
 • Mã số
  GWC09IB-K3N9B2I
 • Thương hiệu
  GREE
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh treo tường tiêu chuẩn Daikin FTF 1.0Hp

Máy lạnh treo tường tiêu chuẩn Daikin FTF 1.0Hp

7,750,000đ
hot

Máy lạnh treo tường tiêu chuẩn Daikin FTF 1.0Hp

7,750,000đ
 • Mã số
  FTF25UV1V/RF25UV1V
 • Thương hiệu
  DAIKIN
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh treo tường Daikin 2.5HP FTF60UV1V/RF60UV1V

Máy lạnh treo tường Daikin 2.5HP FTF60UV1V/RF60UV1V

21,470,000đ

Máy lạnh treo tường Daikin 2.5HP FTF60UV1V/RF60UV1V

21,470,000đ
 • Mã số
  FTF60UV1V/RF60UV1V
 • Thương hiệu
  DAIKIN
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Dàn Lạnh Áp Trần

Dàn Lạnh Áp Trần

Máy lạnh áp trần Daikin FHFC140DV1 5.5HP Inverter
-16%

Máy lạnh áp trần Daikin FHFC140DV1 5.5HP Inverter

40,065,480đ
47,697,000đ
 • Mã số
  FHFC140DV1
 • Thương hiệu
  DAIKIN SKYAIR
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh áp trần Daikin FHFC125DV1 5.0HP Inverter
-10%

Máy lạnh áp trần Daikin FHFC125DV1 5.0HP Inverter

36,950,000đ
40,952,000đ
 • Mã số
  FHFC125DV1
 • Thương hiệu
  DAIKIN SKYAIR
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh áp trần Daikin FHFC100DV1 4.0HP Inverter
-16%

Máy lạnh áp trần Daikin FHFC100DV1 4.0HP Inverter

33,559,680đ
39,952,000đ
 • Mã số
  FHFC100DV1
 • Thương hiệu
  DAIKIN SKYAIR
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh áp trần Daikin FHFC85DV1 3.5HP Inverter
-16%

Máy lạnh áp trần Daikin FHFC85DV1 3.5HP Inverter

32,320,680đ
38,477,000đ
 • Mã số
  FHFC85DV1
 • Thương hiệu
  DAIKIN SKYAIR
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh áp trần Daikin FHFC71DV1 3.0HP Inverter
-16%

Máy lạnh áp trần Daikin FHFC71DV1 3.0HP Inverter

29,242,080đ
34,812,000đ
 • Mã số
  FHFC71DV1
 • Thương hiệu
  DAIKIN SKYAIR
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh áp trần Daikin FHFC60DV1 2.5HP Inverter
-16%

Máy lạnh áp trần Daikin FHFC60DV1 2.5HP Inverter

25,809,000đ
30,725,000đ
 • Mã số
  FHFC60DV1
 • Thương hiệu
  DAIKIN SKYAIR
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh áp trần Daikin FHFC50DV1 2.0 HP Inverter
-16%

Máy lạnh áp trần Daikin FHFC50DV1 2.0 HP Inverter

21,305,760đ
25,364,000đ
 • Mã số
  FHFC50DV1
 • Thương hiệu
  DAIKIN SKYAIR
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh áp trần Daikin FHFC40DV1 1.7 HP Inverter
-16%

Máy lạnh áp trần Daikin FHFC40DV1 1.7 HP Inverter

16,886,520đ
20,103,000đ
 • Mã số
  FHFC40DV1
 • Thương hiệu
  DAIKIN SKYAIR
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh áp trần Daikin FHA140BVMA 5.5 HP Inverter
-16%

Máy lạnh áp trần Daikin FHA140BVMA 5.5 HP Inverter

47,829,600đ
56,940,000đ
 • Mã số
  FHA140BVMA
 • Thương hiệu
  DAIKIN SKYAIR
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh áp trần Daikin FHA125BVMV 5.0 HP Inverter
-16%

Máy lạnh áp trần Daikin FHA125BVMV 5.0 HP Inverter

44,070,600đ
52,465,000đ
 • Mã số
  FHA125BVMV
 • Thương hiệu
  DAIKIN SKYAIR
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh áp trần Daikin FHA100BVMV 4.0 HP Inverter
-16%

Máy lạnh áp trần Daikin FHA100BVMV 4.0 HP Inverter

40,295,640đ
47,971,000đ
 • Mã số
  FHA100BVMV
 • Thương hiệu
  DAIKIN SKYAIR
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh áp trần Daikin FHA71BVMV 3.0 HP Inverter
-16%

Máy lạnh áp trần Daikin FHA71BVMV 3.0 HP Inverter

34,072,080đ
40,562,000đ
 • Mã số
  FHA71BVMV
 • Thương hiệu
  DAIKIN SKYAIR
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh áp trần Daikin FHA60BVMV 2.5 HP Inverter
-16%

Máy lạnh áp trần Daikin FHA60BVMV 2.5 HP Inverter

32,914,560đ
39,184,000đ
 • Mã số
  FHA60BVMV
 • Thương hiệu
  DAIKIN SKYAIR
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh áp trần Daikin FHA50BVMV 2.0 HP Inverter
-16%

Máy lạnh áp trần Daikin FHA50BVMV 2.0 HP Inverter

26,365,920đ
31,388,000đ
 • Mã số
  FHA50BVMV
 • Thương hiệu
  DAIKIN SKYAIR
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ48MV1 5.0 HP
-12%

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ48MV1 5.0 HP

37,428,720đ
42,436,000đ
 • Mã số
  FHNQ48MV1
 • Thương hiệu
  DAIKIN SKYAIR
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ42MV1 4.5 HP
-12%

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ42MV1 4.5 HP

34,419,840đ
39,025,000đ
 • Mã số
  FHNQ42MV1
 • Thương hiệu
  DAIKIN SKYAIR
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ36MV1 4.0 HP
-12%

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ36MV1 4.0 HP

31,347,960đ
35,542,000đ
 • Mã số
  FHNQ36MV1
 • Thương hiệu
  DAIKIN SKYAIR
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ30MV1 3.5 HP
-12%

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ30MV1 3.5 HP

27,452,040đ
31,125,000đ
 • Mã số
  FHNQ30MV1
 • Thương hiệu
  DAIKIN SKYAIR
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ24MV1 3.0 HP
-12%

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ24MV1 3.0 HP

27,313,440đ
30,967,000đ
 • Mã số
  FHNQ24MV1
 • Thương hiệu
  DAIKIN SKYAIR
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ21MV1 2.5 HP
-12%

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ21MV1 2.5 HP

24,104,640đ
27,330,000đ
 • Mã số
  FHNQ21MV1
 • Thương hiệu
  DAIKIN SKYAIR
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ18MV1 2.0 HP
-12%

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ18MV1 2.0 HP

19,897,080đ
22,559,000đ
 • Mã số
  FHNQ18MV1
 • Thương hiệu
  DAIKIN SKYAIR
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ13MV1 1.5 HP
-12%

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ13MV1 1.5 HP

15,766,800đ
17,876,000đ
 • Mã số
  FHNQ13MV1
 • Thương hiệu
  DAIKIN SKYAIR
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm