Sắp xếp

Máy Lạnh Treo Tường Daikin

21 sản phẩm

Sắp xếp

Sắp xếp

 • Sản phẩm nổi bật
 • Giá: Tăng dần
 • Giá: Giảm dần
 • Tên: A-Z
 • Tên: Z-A
 • Cũ nhất
 • Mới nhất
 • Bán chạy nhất
 • Tồn kho giảm dần
Nhà cung cấp:
Lọc giá:
Xóa hết
icon quà tặng
 Máy ĐHKK Dân dụng FTKF25XVMV loại Thiết kế Coanda - Inverter
 Máy ĐHKK Dân dụng FTKF25XVMV loại Thiết kế Coanda - Inverter

Máy ĐHKK Dân dụng FTKF25XVMV loại Thiết kế Coanda - Inverter

+4 Công Suất Làm Lạnh
9,350,000₫ 10,015,550₫
-7%
icon quà tặng
 Máy ĐHKK Dân dụng FTKF35XVMV loại Thiết kế Coanda - Inverter
 Máy ĐHKK Dân dụng FTKF35XVMV loại Thiết kế Coanda - Inverter

Máy ĐHKK Dân dụng FTKF35XVMV loại Thiết kế Coanda - Inverter

+4 Công Suất Làm Lạnh
11,450,000₫ 12,183,050₫
-6%
icon quà tặng
 Máy ĐHKK Dân dụng FTKF50XVMV loại Thiết kế Coanda - Inverter
 Máy ĐHKK Dân dụng FTKF50XVMV loại Thiết kế Coanda - Inverter

Máy ĐHKK Dân dụng FTKF50XVMV loại Thiết kế Coanda - Inverter

+4 Công Suất Làm Lạnh
17,400,000₫ 18,343,850₫
-5%
icon quà tặng
 Máy ĐHKK Dân dụng FTKF60XVMV loại Thiết kế Coanda - Inverter
 Máy ĐHKK Dân dụng FTKF60XVMV loại Thiết kế Coanda - Inverter

Máy ĐHKK Dân dụng FTKF60XVMV loại Thiết kế Coanda - Inverter

+4 Công Suất Làm Lạnh
23,450,000₫ 24,437,500₫
-4%
icon quà tặng
 Máy Lạnh Treo Tường Daikin Inverter FTKB25 1.0HP
 Máy Lạnh Treo Tường Daikin Inverter FTKB25 1.0HP

Máy Lạnh Treo Tường Daikin Inverter FTKB25 1.0HP

+4 Công Suất Làm Lạnh
8,250,000₫ 9,237,800₫
-11%
icon quà tặng
 Máy Lạnh Treo Tường Daikin Inverter FTKB35 1.5HP
 Máy Lạnh Treo Tường Daikin Inverter FTKB35 1.5HP

Máy Lạnh Treo Tường Daikin Inverter FTKB35 1.5HP

+4 Công Suất Làm Lạnh
10,300,000₫
icon quà tặng
 Máy Lạnh Treo Tường Daikin Inverter FTKB50 2.0HP
 Máy Lạnh Treo Tường Daikin Inverter FTKB50 2.0HP

Máy Lạnh Treo Tường Daikin Inverter FTKB50 2.0HP

+4 Công Suất Làm Lạnh
16,400,000₫
icon quà tặng
 Máy Lạnh Treo Tường Daikin Inverter FTKB60 2.5HP
 Máy Lạnh Treo Tường Daikin Inverter FTKB60 2.5HP

Máy Lạnh Treo Tường Daikin Inverter FTKB60 2.5HP

+4 Công Suất Làm Lạnh
21,900,000₫
icon quà tặng
 Máy lạnh treo tường Daikin FTF25XAV1V tiêu chuẩn 1HP (1 Ngựa)
 Máy lạnh treo tường Daikin FTF25XAV1V tiêu chuẩn 1HP (1 Ngựa)

Máy lạnh treo tường Daikin FTF25XAV1V tiêu chuẩn 1HP (1 Ngựa)

+3 Công Suất Làm Lạnh
7,250,000₫
icon quà tặng
 Máy lạnh treo tường Daikin FTF35XAV1V tiêu chuẩn 1.5HP (1.5 Ngựa)
 Máy lạnh treo tường Daikin FTF35XAV1V tiêu chuẩn 1.5HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh treo tường Daikin FTF35XAV1V tiêu chuẩn 1.5HP (1.5 Ngựa)

+3 Công Suất Làm Lạnh
9,150,000₫
icon quà tặng
 Máy lạnh treo tường Daikin FTF50XAV1V tiêu chuẩn 2HP (2 Ngựa)
 Máy lạnh treo tường Daikin FTF50XAV1V tiêu chuẩn 2HP (2 Ngựa)

Máy lạnh treo tường Daikin FTF50XAV1V tiêu chuẩn 2HP (2 Ngựa)

+3 Công Suất Làm Lạnh
14,350,000₫
icon quà tặng
 Máy lạnh treo tường loại cao cấp Daikin FTKY25WAVMV 1HP
 Máy lạnh treo tường loại cao cấp Daikin FTKY25WAVMV 1HP

Máy lạnh treo tường loại cao cấp Daikin FTKY25WAVMV 1HP

+5 Công Suất
10,610,000₫ 13,627,000₫
-22%
icon quà tặng
 Máy lạnh treo tường loại cao cấp Daikin FTKY35WAVMV 1.5HP
 Máy lạnh treo tường loại cao cấp Daikin FTKY35WAVMV 1.5HP

Máy lạnh treo tường loại cao cấp Daikin FTKY35WAVMV 1.5HP

+5 Công Suất
13,600,000₫ 16,885,000₫
-19%
icon quà tặng
 Máy lạnh treo tường loại cao cấp Daikin FTKY50WAVMV 2.0HP
 Máy lạnh treo tường loại cao cấp Daikin FTKY50WAVMV 2.0HP

Máy lạnh treo tường loại cao cấp Daikin FTKY50WAVMV 2.0HP

+5 Công Suất
21,960,000₫ 25,907,000₫
-15%
icon quà tặng
 Máy lạnh treo tường loại cao cấp Daikin FTKY60WAVMV 2.5HP
 Máy lạnh treo tường loại cao cấp Daikin FTKY60WAVMV 2.5HP

Máy lạnh treo tường loại cao cấp Daikin FTKY60WAVMV 2.5HP

+5 Công Suất
29,300,000₫ 35,717,000₫
-18%
icon quà tặng
 Máy lạnh treo tường loại cao cấp Daikin FTKY71WAVMV 3.0HP
 Máy lạnh treo tường loại cao cấp Daikin FTKY71WAVMV 3.0HP

Máy lạnh treo tường loại cao cấp Daikin FTKY71WAVMV 3.0HP

+5 Công Suất
31,580,000₫ 38,584,000₫
-18%
icon quà tặng
 Máy lạnh treo tường loại cao cấp Daikin FTKZ25VVMV 1HP
 Máy lạnh treo tường loại cao cấp Daikin FTKZ25VVMV 1HP

Máy lạnh treo tường loại cao cấp Daikin FTKZ25VVMV 1HP

+5 Cống Suất
13,900,000₫ 14,900,000₫
-7%
icon quà tặng
 Máy lạnh treo tường loại cao cấp Daikin FTKZ35VVMV 1.5HP
 Máy lạnh treo tường loại cao cấp Daikin FTKZ35VVMV 1.5HP

Máy lạnh treo tường loại cao cấp Daikin FTKZ35VVMV 1.5HP

+5 Cống Suất
16,850,000₫ 17,600,000₫
-4%
icon quà tặng
 Máy lạnh treo tường loại cao cấp Daikin FTKZ50VVMV 2.0HP
 Máy lạnh treo tường loại cao cấp Daikin FTKZ50VVMV 2.0HP

Máy lạnh treo tường loại cao cấp Daikin FTKZ50VVMV 2.0HP

+5 Cống Suất
26,800,000₫ 27,800,000₫
-4%
icon quà tặng
 Máy lạnh treo tường loại cao cấp Daikin FTKZ60VVMV 2.5HP
 Máy lạnh treo tường loại cao cấp Daikin FTKZ60VVMV 2.5HP

Máy lạnh treo tường loại cao cấp Daikin FTKZ60VVMV 2.5HP

+5 Cống Suất
34,600,000₫ 36,300,000₫
-5%
icon quà tặng
 Máy lạnh treo tường loại cao cấp Daikin FTKZ71VVMV 3.0HP
 Máy lạnh treo tường loại cao cấp Daikin FTKZ71VVMV 3.0HP

Máy lạnh treo tường loại cao cấp Daikin FTKZ71VVMV 3.0HP

+5 Cống Suất
39,600,000₫ 41,350,000₫
-4%
0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng