mua nhiều
Máy lạnh Daikin Inverter 1.0HP FTKB25WAVMV

Máy lạnh Daikin Inverter 1.0HP FTKB25WAVMV

9,350,000đ
9,550,000đ
new
hot
-2%

Máy lạnh Daikin Inverter 1.0HP FTKB25WAVMV

9,350,000đ
9,550,000đ
 • Mã số
  FTKB25WAVMV/RKB25WAVMV
 • Thương hiệu
  DAIKIN
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh GREE 1.0HP GWC09IB-K3N9B2I

Máy lạnh GREE 1.0HP GWC09IB-K3N9B2I

5,450,000đ

Máy lạnh GREE 1.0HP GWC09IB-K3N9B2I

5,450,000đ
 • Mã số
  GWC09IB-K3N9B2I
 • Thương hiệu
  GREE
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh treo tường 1.0HP FTF25UV1V/RF25UV1V

Máy lạnh treo tường 1.0HP FTF25UV1V/RF25UV1V

7,750,000đ
hot

Máy lạnh treo tường 1.0HP FTF25UV1V/RF25UV1V

7,750,000đ
 • Mã số
  FTF25UV1V/RF25UV1V
 • Thương hiệu
  DAIKIN
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh treo tường Daikin 2.5HP FTF60UV1V/RF60UV1V

Máy lạnh treo tường Daikin 2.5HP FTF60UV1V/RF60UV1V

21,470,000đ

Máy lạnh treo tường Daikin 2.5HP FTF60UV1V/RF60UV1V

21,470,000đ
 • Mã số
  FTF60UV1V/RF60UV1V
 • Thương hiệu
  DAIKIN
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Treo tường - tiêu chuẩn R32 Treo tường - tiêu chuẩn R32

Treo tường - tiêu chuẩn R32

Máy lạnh treo tường 1.0HP FTF25UV1V/RF25UV1V
hot

Máy lạnh treo tường 1.0HP FTF25UV1V/RF25UV1V

7,750,000đ
 • Mã số
  FTF25UV1V/RF25UV1V
 • Thương hiệu
  DAIKIN
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh treo tường 1.5HP FTF35UV1V/RF35UV1V

Máy lạnh treo tường 1.5HP FTF35UV1V/RF35UV1V

9,850,000đ
 • Mã số
  FTF35UV1V/RF35UV1V
 • Thương hiệu
  DAIKIN
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh treo tường Daikin 2.0HP FTF50UV1V/RF50UV1V

Máy lạnh treo tường Daikin 2.0HP FTF50UV1V/RF50UV1V

15,270,000đ
 • Mã số
  FTF50UV1V/RF50UV1V
 • Thương hiệu
  DAIKIN
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh treo tường Daikin 2.5HP FTF60UV1V/RF60UV1V

Máy lạnh treo tường Daikin 2.5HP FTF60UV1V/RF60UV1V

21,470,000đ
 • Mã số
  FTF60UV1V/RF60UV1V
 • Thương hiệu
  DAIKIN
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
PANASONIC 1.0HP CU/CS-N9WKH-8

PANASONIC 1.0HP CU/CS-N9WKH-8

7,380,000đ
 • Mã số
  CU/CS-N9WKH-8
 • Thương hiệu
  PANASONIC
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
PANASONIC 1.5HP CU/CS-N12WKH-8

PANASONIC 1.5HP CU/CS-N12WKH-8

9,450,000đ
 • Mã số
  CU/CS-N12WKH-8
 • Thương hiệu
  PANASONIC
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
PANASONIC 2.0HP CU/CS-N18VKH-8

PANASONIC 2.0HP CU/CS-N18VKH-8

14,690,000đ
 • Mã số
  CU/CS-N18VKH-8
 • Thương hiệu
  PANASONIC
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
PANASONIC 2.5HP CU/CS-N24VKH-8

PANASONIC 2.5HP CU/CS-N24VKH-8

20,500,000đ
 • Mã số
  CU/CS-N24VKH-8
 • Thương hiệu
  PANASONIC
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh Toshiba 1.0HP - RAS-H10U2KSG-V

Máy lạnh Toshiba 1.0HP - RAS-H10U2KSG-V

6,750,000đ
 • Mã số
  RAS-H10U2KSG-V
 • Thương hiệu
  TOSHIBA
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh Toshiba 1.5HP - RAS-H13U2KSG-V

Máy lạnh Toshiba 1.5HP - RAS-H13U2KSG-V

8,860,000đ
 • Mã số
  RAS-H13U2KSG-V
 • Thương hiệu
  TOSHIBA
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh Toshiba 2.0HP - RAS-H18U2KSG-V

Máy lạnh Toshiba 2.0HP - RAS-H18U2KSG-V

13,530,000đ
 • Mã số
  RAS-H18U2KSG-V
 • Thương hiệu
  TOSHIBA
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh Toshiba 2.5HP - RAS-H24U2KSG-V

Máy lạnh Toshiba 2.5HP - RAS-H24U2KSG-V

16,750,000đ
 • Mã số
  RAS-H24U2KSG-V
 • Thương hiệu
  TOSHIBA
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh MIDEA R32 2.5HP MSAB1-24CRN1

Máy lạnh MIDEA R32 2.5HP MSAB1-24CRN1

11,650,000đ
 • Mã số
  MSAB1-24CRN1
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh MIDEA R32 1.0HP MSAF-10CRNS8

Máy lạnh MIDEA R32 1.0HP MSAF-10CRNS8

4,750,000đ
 • Mã số
  MSAF-10CRNS8
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh MIDEA R32 1.5HP MSAF-13CRNS8

Máy lạnh MIDEA R32 1.5HP MSAF-13CRNS8

5,770,000đ
 • Mã số
  MSAF-13CRNS8
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh MIDEA R32 2.0HP MSAF-18CRNS8

Máy lạnh MIDEA R32 2.0HP MSAF-18CRNS8

8,950,000đ
 • Mã số
  MSAF-18CRNS8
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Mitsubishi Electric 1.0HP MS HP-25VF

Mitsubishi Electric 1.0HP MS HP-25VF

5,650,000đ
 • Mã số
  MS HP-25VF
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Mitsubishi Electric 1.5HP MS-HP35VF

Mitsubishi Electric 1.5HP MS-HP35VF

8,600,000đ
 • Mã số
  MS-HP35VF
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Mitsubishi Electric 2.0HP MS-HP50VF

Mitsubishi Electric 2.0HP MS-HP50VF

13,250,000đ
 • Mã số
  MS-HP50VF
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Mitsubishi Electric 2.5HP MS-HP60VF

Mitsubishi Electric 2.5HP MS-HP60VF

19,350,000đ
 • Mã số
  MS-HP60VF
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm