mua nhiều
Máy lạnh treo tường 1.0HP FTF25UV1V/RF25UV1V

Máy lạnh treo tường 1.0HP FTF25UV1V/RF25UV1V

7,430,000đ
new
hot

Máy lạnh treo tường 1.0HP FTF25UV1V/RF25UV1V

7,430,000đ
 • Mã số
  FTF25UV1V/RF25UV1V
 • Thương hiệu
  DAIKIN
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh Inverter 1.0HP FTKA25UAVMV/RKA25UAVMV

Máy lạnh Inverter 1.0HP FTKA25UAVMV/RKA25UAVMV

8,650,000đ
new
hot

Máy lạnh Inverter 1.0HP FTKA25UAVMV/RKA25UAVMV

8,650,000đ
 • Mã số
  FTKA25UAVMV/RKA25UAVMV
 • Thương hiệu
  DAIKIN
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh inverter 1.0HP FTKC25UAVMV/RKC25UAVMV

Máy lạnh inverter 1.0HP FTKC25UAVMV/RKC25UAVMV

9,450,000đ

Máy lạnh inverter 1.0HP FTKC25UAVMV/RKC25UAVMV

9,450,000đ
 • Mã số
  FTKC25UAVMV/RKC25UAVMV
 • Thương hiệu
  DAIKIN
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU FTKJ25NVMVW/RKJ25NVMV

TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU FTKJ25NVMVW/RKJ25NVMV

17,500,000đ
hot

TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU FTKJ25NVMVW/RKJ25NVMV

17,500,000đ
 • Mã số
  FTKJ25NVMVW/RKJ25NVMV
 • Thương hiệu
  DAIKIN
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
THIẾT KẾ NHẬT BẢN (Urusara 7) 1.0HP FTXZ25NVMV/RXZ25NVMV

THIẾT KẾ NHẬT BẢN (Urusara 7) 1.0HP FTXZ25NVMV/RXZ25NVMV

29,750,000đ
hot

THIẾT KẾ NHẬT BẢN (Urusara 7) 1.0HP FTXZ25NVMV/RXZ25NVMV

29,750,000đ
 • Mã số
  FTXZ25NVMV/RXZ25NVMV
 • Thương hiệu
  DAIKIN
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh inverter 1.0HP FTKM25SVMV/RKM25SVMV

Máy lạnh inverter 1.0HP FTKM25SVMV/RKM25SVMV

13,350,000đ

Máy lạnh inverter 1.0HP FTKM25SVMV/RKM25SVMV

13,350,000đ
 • Mã số
  FTKM25SVMV/RKM25SVMV
 • Thương hiệu
  DAIKIN
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
DAIKIN DAIKIN
Máy lạnh treo tường 1.0HP FTF25UV1V/RF25UV1V
new
hot

Máy lạnh treo tường 1.0HP FTF25UV1V/RF25UV1V

7,430,000đ
 • Mã số
  FTF25UV1V/RF25UV1V
 • Thương hiệu
  DAIKIN
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh treo tường 1.5HP FTF35UV1V/RF35UV1V
new
hot

Máy lạnh treo tường 1.5HP FTF35UV1V/RF35UV1V

9,480,000đ
 • Mã số
  FTF35UV1V/RF35UV1V
 • Thương hiệu
  DAIKIN
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh treo tường 2.0HP FTC50NV1V/RC50NV1V

Máy lạnh treo tường 2.0HP FTC50NV1V/RC50NV1V

14,450,000đ
 • Mã số
  FTC50NV1V/RC50NV1V
 • Thương hiệu
  DAIKIN
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh treo tường 2.5HP FTC60NV1V/RC60NV1V

Máy lạnh treo tường 2.5HP FTC60NV1V/RC60NV1V

20,300,000đ
 • Mã số
  FTC60NV1V/RC60NV1V
 • Thương hiệu
  DAIKIN
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh inverter 1.0HP FTKS25GVMV/RKS25GVMV

Máy lạnh inverter 1.0HP FTKS25GVMV/RKS25GVMV

10,850,000đ
 • Mã số
  FTKS25GVMV/RKS25GVMV
 • Thương hiệu
  DAIKIN
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh inverter 1.5HP FTKS35GVMV/RKS35GVMV

Máy lạnh inverter 1.5HP FTKS35GVMV/RKS35GVMV

12,950,000đ
 • Mã số
  FTKS35GVMV/RKS35GVMV
 • Thương hiệu
  DAIKIN
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh inverter 2.0HP FTKS50GVMV/RKS50GVMV

Máy lạnh inverter 2.0HP FTKS50GVMV/RKS50GVMV

19,990,000đ
 • Mã số
  FTKS50GVMV/RKS50GVMV
 • Thương hiệu
  DAIKIN
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh inverter 2.5HP FTKS60GVMV/RKS60GVMV

Máy lạnh inverter 2.5HP FTKS60GVMV/RKS60GVMV

27,950,000đ
 • Mã số
  FTKS60GVMV/RKS60GVMV
 • Thương hiệu
  DAIKIN
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh inverter 3.0HP FTKS71GVMV/RKS71GVMV

Máy lạnh inverter 3.0HP FTKS71GVMV/RKS71GVMV

31,420,000đ
 • Mã số
  FTKS71GVMV/RKS71GVMV
 • Thương hiệu
  DAIKIN
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh Inverter 1.0HP FTKA25UAVMV/RKA25UAVMV
new
hot

Máy lạnh Inverter 1.0HP FTKA25UAVMV/RKA25UAVMV

8,650,000đ
 • Mã số
  FTKA25UAVMV/RKA25UAVMV
 • Thương hiệu
  DAIKIN
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh Inverter 1.5HP FTKA35UAVMV/RKA35UAVMV
new
hot

Máy lạnh Inverter 1.5HP FTKA35UAVMV/RKA35UAVMV

10,650,000đ
 • Mã số
  FTKA35UAVMV/RKA35UAVMV
 • Thương hiệu
  DAIKIN
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Treo tường inverter R32 FTKA50UAVMV/RKA50UVMV

Treo tường inverter R32 FTKA50UAVMV/RKA50UVMV

17,450,000đ
 • Mã số
  FTKA50UAVMV/RKA50UVMV
 • Thương hiệu
  DAIKIN
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh Inverter 2.5HP FTKQ60SVMV/RKQ60SVMV

Máy lạnh Inverter 2.5HP FTKQ60SVMV/RKQ60SVMV

23,950,000đ
 • Mã số
  FTKQ60SVMV/RKQ60SVMV
 • Thương hiệu
  DAIKIN
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh inverter 1.0HP FTKC25UAVMV/RKC25UAVMV

Máy lạnh inverter 1.0HP FTKC25UAVMV/RKC25UAVMV

9,450,000đ
 • Mã số
  FTKC25UAVMV/RKC25UAVMV
 • Thương hiệu
  DAIKIN
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh inverter 1.5HP FTKC35UAVMV/RKC35UAVMV

Máy lạnh inverter 1.5HP FTKC35UAVMV/RKC35UAVMV

11,650,000đ
 • Mã số
  FTKC35UAVMV/RKC35UAVMV
 • Thương hiệu
  DAIKIN
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh inverter 2.0HP FTKC50UVMV/RKC50UVMV

Máy lạnh inverter 2.0HP FTKC50UVMV/RKC50UVMV

18,360,000đ
 • Mã số
  FTKC50UVMV/RKC50UVMV
 • Thương hiệu
  DAIKIN
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh inverter 2.5HP FTKC60UVMV/RKC60UVMV

Máy lạnh inverter 2.5HP FTKC60UVMV/RKC60UVMV

25,190,000đ
 • Mã số
  FTKC60UVMV/RKC60UVMV
 • Thương hiệu
  DAIKIN
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh inverter 3.0HP FTKC71UVMV/RKC71UVMV

Máy lạnh inverter 3.0HP FTKC71UVMV/RKC71UVMV

28,460,000đ
 • Mã số
  FTKC71UVMV/RKC71UVMV
 • Thương hiệu
  DAIKIN
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh inverter 1.0HP FTKZ35VVMV/RKZ35VVMV
new

Máy lạnh inverter 1.0HP FTKZ35VVMV/RKZ35VVMV

Call
 • Mã số
  FTKZ35VVMV/RKZ35VVMV
 • Thương hiệu
  DAIKIN
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm
Máy lạnh inverter 1.0HP FTKZ25VVMV/RKZ25VVMV
new

Máy lạnh inverter 1.0HP FTKZ25VVMV/RKZ25VVMV

Call
 • Mã số
  FTKZ25VVMV/RKZ25VVMV
 • Thương hiệu
  DAIKIN
 • Tình trạng
  Còn hàng
 • VAT
  Đã bao gồm